Saturday, February 14, 2004

Latvia - Government and Law Websites - in Latvian, English, Russian, German and/or French languages

Latvia - Government and Law Websites - in Latvian, English, Russian, German and/or French languages

Latvian Flag
Latvian Flag

Since the LawPundit speaks fluent Latvian, this post with a list of Latvian government, law and law-related websites is a natural for the LawPundit blog.

The Original List from Attorney Aldis Alliks (amended)

Attorney (Advokāts) Aldis Alliks (advocate@alliks.lv) in Latvia sent me a long list of Latvian government, legal and law-related websites similar to the list below. LawPundit has reorganized the list for English-language purposes and has added the - sometimes not well phrased - official English translations (as available at the respective online pages) - as well as the appropriate links to those pages - and has expanded the language key to include: lv = Latvian language, en = English language, fr = French language, de = German language, ru = Russian language, thus also adding some French and German language pages which Alliks does not mention, since these are few. Thank you Aldis for your excellent list which we used as the basis for this list.

Money and Banking

Bank of Latvia - Latvijas Banka lv en

Financial and Capital Market Commission - Finanšu un kapitāla tirgus komisija lv en

Institutions of Learning - Mācību iestādes ... (plus Gazettes, Journals, Databases, Law Information Resources, State Archives)

University of Latvia Faculty of Law - Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte lv en

Human Rights Institute, University of Latvia, Faculty of Law
- Cilvēktiesību institūts
lv en

Student Self-Government - Faculty of Law - University of Latvia - Studentu pašpārvalde lv en

Riga Graduate School of Law - Rīgas Juridiskā augstskola lv en

Latvian Police Academy - Latvijas Policijas akadēmija lv

The Juridical College - Juridiskā koledža lv (for legal paraprofessionals)

Legal Information and databases - Juridiska informācija, datu bāzes ...

The Periodical - Laikraksts Latvian Official Gazette - Latvijas Vēstnesis lv

The Journal - Žurnāls Law and Justice - Likums un Tiesības lv en

Latvian Laws - LR likumi un MK noteikumi lv

NAIS - Latvian Legislation Database - Normatīvo Aktu Informatīvā Sistēma (NAIS) lv en

Translation and Terminology Centre - Tulkošanas un terminoloģijas centrs lv en

LURSOFT - Database of Companies, Credit, Newspapers, Addresses, Court Claims, Licenses LURSOFT datu bāze lv en

JURIDICA - Law Information resources - juridiskās informācijas resursi lv en

Latvian Legal Documents Database - Juridisko dokumentu datu bāze lv en ru

State Archives of Latvia - Latvijas valsts arhīvu sistēma lv en ru

The Latvian Judiciary (Courts) - Tiesas ...

Latvia Courts Portal Latvijas tiesu portāls lv en

Constitutional Court of the Republic of Latvia - LR Satversmes tiesa lv en

Riga Regional Court - Rīgas apgabaltiesa lv en

Kuldiga District Court - Kuldīgas rajona tiesa lv en

General Information and European Union

The Latvian Institute - Latvijas institūts lv en de ru

The Latvian Development Agency - Latvijas Attīstības aģentūra lv en

Latvia - European Union - Latvija - Eiropas Savienība en

Public Policy Issues - Sabiedriskās politikas portāls lv en

CIA - The World Factbook - Latvia - ASV CIP - fakti par Latviju en

Government Institutions - Valsts institūcijas ...

The Latvian Parliament - The Saiema - Latvijas Republikas Saeima lv en

The Latvian President - Latvijas Valsts prezidenta kanceleja lv en fr de ru

Bank of Latvia - Latvijas Banka lv en

Cabinet of Ministers of the Republic of Latvia - LR Ministru Kabinets lv en de ru

Ministry of Agriculture - Zemkopības ministrija lv en

Ministry of Culture - Kultūras ministrija lv en

Ministry of Defence - Aizsardzības ministrija lv en

Ministry of Economics - Ekonomikas ministrija lv en

Ministry of Education and Science - Izglītības un Zinātnes ministrija lv en

Ministry of Environment - Vides ministrija lv en

Ministry of Finance - Finanšu ministrija lv en

Ministry of Foreign Affairs - Ārlietu ministrija lv en

Ministry of Health - Veselības ministrija lv

Ministry of the Interior - Iekšlietu ministrija lv en

Ministry of Justice - Tieslietu ministrija lv en

Ministry of Regional Development and Local Governments - Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija lv en

Ministry of Transport and Communications - Satiksmes ministrija lv en

Ministry of Welfare - Labklājības ministrija lv en

Air Space Utilization - Latvijas Gaisa satiksme lv en ru

Bankruptcy Administration - Maksātnespējas administrācija lv

Central Statistical Bureau - Centrālā statistikas pārvalde lv en

Civil Aviation Administration - Civilās aviācijas administrācija lv en

Competition Council - Konkurences padome lv en

Consumer Rights Protection Centre - Patērētāja tiesību aizsardzības centrs lv en

Corruption Prevention and Combating Bureau - Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs lv en ru

Culture Capital Foundation - Valsts Kultūrkapitāla fonds lv en

Data State Inspection - Datu valsts inspekcija lv en ru

Environmental State Inspectorate - Vides valsts inspekcija lv

Food and Veterinary Service - Pārtikas un veterinārais dienests lv en

Health Quality Control Commission - Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles komisija lv

Housing Agency - Mājokļu aģentūra lv en

Land Register - Vienotā datorizētā Zemesgrāmata lv

Latvian Certification Centre - Latvijas Sertifikācijas centrs lv en ru

Latvian Environment Agency - Latvijas Vides aģentūra lv en

Latvian Hydrometeorological Agency - Latvijas hidrometeoroloģijas aģentūra lv en

Latvian National Accreditation Bureau - Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs lv en

Latvian National Human Rights Office - Valsts cilvēktiesību birojs lv en

Latvian Railway - Latvijas Dzelzceļš lv en ru

Latvian Security Agency Ltd. - Garantiju aģentūra lv en ru

Latvian State Construction Inspectorate - Valsts būvinspekcija lv en

Latvia's State Forests - Latvijas valsts meži lv en de ru

Latvian Standardization Institution - Latvijas standarts lv

Latvian Tourism Development Agency - Tūrisma attīstības valsts aģentūra lv en de ru

Lotteries and Gambling Supervisory Inspection - Izložu un azartspēļu uzraudzības komisija lv en

Marine Environment Board - Jūras vides pārvalde lv en

Medicines Pricing and Reimbursement Agency - Zāļu cenu aģentūra lv en

Motor Transport Directorate - Autotransporta direkcija lv

National Board of Fisheries - Valsts zivsaimniecības pārvalde lv en ru (older pages with English and Russian here)

National Energy Inspection - Valsts energoinspekcija lv en

Naturaliziation Board - Naturalizācijas pārvalde lv en - in Russian ru

Office of Citizenship and Migration Affairs - Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde lv en ru

Patent Office - Patentu valde lv en

Public Utilities Commission - Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija lv en

Purchase Control Bureau - Iepirkumu uzraudzības birojs lv

Radiation Safety Centre Radiācijas drošības centrs lv en

Register of Enterprises - Uzņēmumu reģistrs lv en ru

Riga International Airport - Rīgas starptautiskā lidosta lv en

School of Public Administration - Valsts administrācijas skola lv en

State Agency of Compulsory Health Insurance - Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra lv

State Agency of Medicines - Valsts zāļu aģentūra lv en

State Audit Office - Valsts kontrole lv en

State Border Guards - Valsts robežsardze lv

State Civil Service Administraiton - Valsts civildienesta pārvalde lv en

State Education Inspectorate - Izglītības valsts inspekcija lv

State Employment Agency - Nodarbinātības valsts aģentūra lv en ru (English under construction on February 14, 2004)

State Firefighting and Rescue Service - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests lv en

State Forest Service - Valsts meža dienests lv en

State Geological Survey of Latvia - Valsts ģeoloģijas dienests lv

State Information Network Agency - Valsts informācijas tīkla aģentūra lv en

State Labour Inspectorate - Valsts Darba inspekcija lv en

State Land Service - Valsts zemes dienests lv en

State Pharmaceutical Inspectorate - Valsts farmācijas inspekcija lv

State Plant Protection Service - Valsts augu aizsardzības dienests lv

State Police of Latvia - Valsts policija lv en

State Real Estate Agency - Valsts nekustamā īpašuma aģentūra lv en

State Revenue Service - Valsts ieņēmumu dienests lv en

Telecommunication State Inspection - Valsts elektrosakaru inspekcija lv en

Traffic Bureau - Satiksmes birojs lv en

Treasury - Valsts kase lv en


Other Organizations - Citas organizācijas ...

Business Software Alliance lv

Latvian Chamber of Commerce and Industry - Tirdzniecības un rūpniecības kamera lv

Latvian Consumer Guide - Patērētāja interešu aizstāvības klubs lv en

Latvian Junior Chamber International lv en

Latvian Patients' Rights Office - Latvijas Pacientu tiesību birojs lv en ru


News and Information - Uzziņas ...

Business Information - Biznesa uzziņu portāls "ZL Hotline" lv en de ru

118 News and Information - Uzziņu dienests "118" lv

Interactive Zoomable Map of Latvia - UzKartes - interaktīvās kartes un izziņas lv en de ru (language change applies only to map commands)

Professional Organizations - Profesionālās organizācijas ...

Latvian Maritime Law Association - Latvijas Jūras tiesību asociācija lv en

Latvian Sworn Notary Council - Latvijas Zvērinātu notāru padome lv en

The ISandIS Network

Our Websites and Blogs: 3D Printing and More 99 is not 100 Aabecis AK Photo Blog Ancient Egypt Weblog Ancient Signs (the book) Ancient World Blog AndisKaulins.com Anthropomorphic Design Archaeology Travel Photos (blog) Archaeology Travel Photos (Flickr) Archaeo Pundit Arts Pundit Astrology and Birth Baltic Coachman Bible Pundit Biotechnology Pundit Book Pundit Chronology of the Ancient World Computer Pundit DVD Pundit Easter Island Script Echolat edu.edu Einstein’s Voice Energy Environment and Climate Blog Etruscan Bronze Liver of Piacenza EU Laws EU Legal EU Pundit FaceBook Pundit Gadget Pundit Garden Pundit Golf Pundit Google Pundit Gourmet Pundit Hand Proof HousePundit Human Migrations Idea Pundit Illyrian Language Indus Valley Script Infinity One : The Secret of the First Disk (the game) Jostandis Journal Pundit Kaulins Genealogy Blog Kaulinsium Kiel & Kieler Latvian Blog LawPundit.com Law Pundit Blog LexiLine.com LexiLine Group Lexiline Journal Library Pundit Lingwhizt LinkedIn Literary Pundit Magnifichess Make it Music Maps and Cartography Megalithic World Megaliths Blog) Megaliths.net Minoan Culture Mutatis Mutandis Nanotech Pundit Nostratic Languages Official Pundit Phaistos Disc Pharaonic Hieroglyphs Photo Blog of the World Pinterest Prehistoric Art Pundit Private Wealth Blog PunditMania Quanticalian Quick to Travel Quill Pundit Road Pundit Shelfari SlideShare (akaulins) Sport Pundit Star Pundit Stars Stones and Scholars (blog) Stars Stones and Scholars (book) Stonehenge Pundit The Enchanted Glass Twitter Pundit UbiquitousPundit Vision of Change VoicePundit WatchPundit Wine Pundit Word Pundit xistmz YahooPundit zistmz